Söderhamns Kameraklubb

Söderhamns Kameraklubb bildades i januari 1957 på initiativ av Sven-Mikael Mickelsson från Borg i Norrala. Följande notis kunde man läsa i Söderhamns-Kuriren den 5 januari 1957:


Månadsmötet den 27 februari 1959 i gamla Folkets Hus på Humlegårdsgatan.

Ur Söderhamns Kameraklubbs stadgar:

"Klubbens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten, samt genom fotografisk bild söka bevara kulturen i kommunen. Klubben skall också skapa förutsättningar för en meningsfull fritid, såväl för äldre som yngre medlemmar".

I år, 2007, firar klubben 50 år.
Här följer en kort sammanfattning av verksamheten, hur den varit, hur den är och hur den kan bli i framtiden.

De första åren träffades man i gamla Folkets Hus, en röd träbyggnad på Humlegårdsgatan. Sedan blev det i Bergvik & Ala:s lokaler efter Stugsundsvägen, därefter Norrtullskolans fotoavdelning under gamla gymnastiksalen. Så blev det några år i en samlingslokal på Skytten och från och med 1987 hyr klubben av ABF i före detta Västra skolan dit fotolabbet också flyttats.

Många typer av verksamhet, som utgår från den fotografiska tekniken spridd över världen under 1800-talet, har förekommit i Söderhamns Kameraklubb. Det har rört sig om bildskapande i svart-vitt och färg med olika tekniker där nu den digitala snabbt vinner mark. En smalfilmssektion fanns också några år under 1960-talet. Dokumentation av samhället har haft och har fortfarande en framträdande roll i klubbens verksamhet. Men vi jobbar även med den konstnärliga bilden där komposition, teknik, färg, och känslan i bilden, har betydelse. Diskussion och analys av bilder är ofta förekommande. Klubben har även jobbat med gamla glasplåtar och det blev till en utställning på Kvarnen. Även en inventering av ateljéfotografer som varit verksamma i Söderhamn blev 1990 till en utställning på Kvarnens båda våningar . Den första fotoateljén i Söderhamn startades 1861 av R.T. Ullström. 1864 började P.J. Forsbäck, från Skog, och han har, liksom många andra yrkes- och amatörfotografer, lämnat efter sig en värdefull bildskatt, som berättar om människor och miljöer.

Kameraklubben har arrangerat föreläsningar och utställningar, i Söderhamn och i finska vänorten Jakobstad till exempel. Vid flera tillfällen har klubben arrangerat ?fotoplank? och fotomaraton och samarbete med andra klubbar i Hälsingland är en viktig inspirationskälla. Mörkrumskurser och fototävlingar har många gånger anordnats för elever i Söderhamns skolor och naturligtvis har klubbens medlemmar hjälpt varandra att lära sig mer om nya tekniker, kamerans möjligheter, kemikalier, fotopapper och andra tekniska frågor, nu med fokus på det digitala.

För i dag tar den digitala tekniken tagit över mer och mer, på gott och ont. Är den digitala tekniken en säker metod att bevara dokumentationen för framtiden? Det fascinerande jobbet i mörkrummet ersätts av datorn och man får fram bilderna i en fotoskrivare i stället för i framkallningsskålarna i mörkrummet. Det finns dock medlemmar som fortfarande jobbar med den analoga tekniken och anser att den är bättre än den digitala. Hur som helst blir det bilder till utställningar, tävlingar, månadsmöten, bildkvällar, fotosidor på nätet och till det personliga albumet. Den senaste utställningen visade Söderhamns Kameraklubbs medlemmar, inbjudna av Söderhamns Konstförening, på Kvarnen hösten 2006. Över 200 bilder av 29 medlemmar.

I maj 2007 arrangerar klubben Riksfotostämman och en jubileumsutställning.

Förhoppningsvis kommer vår klubbverksamhet att rulla på och fortsätta att locka, och glädja, söderhamnare. Det gemensamma intresset för bilder i olika former ger många tillfällen till trevlig och inspirerande samvaro, som fler är välkomna att delta i. Att dokumentera ett samhälles förändring, som sedan kan ha få betydelse i framtiden, är också en fotoklubbs uppgift. Därför är vi också med och stöder föreningen DiBiS.

Sture Claesson, tel:0270-41613

Söderhamns Kameraklubbs ordföranden de första 50 åren har varit:

1957-1958Rolf Sundin
1959-1961Rolf Bernström
1962-1963Frans Samuelsson
1964 Vakant
1965-1966Seved Henriksson
1967-1968Bert Jägeving
1969 Henry Jonsson
1970-1973Rolf Bernström
1974-1977Sture Claesson
1978-1990Martin Brorstad
1991-1996Helena Hägg
1997-1998Herman Claesson
1999-2005Martin Brorstad
2006- Sten Nolin

Medlemsutvecklingen 1957-2006:


Från klubbmötet den 31 mars 2005 i ABF-lokalen, gamla Västra skolan.
FOTO: Sture Claesson

Välkommen att bli medlem!

Årsavgiften är 220 kr/år och 60 kr/år för ungdom under 20 år och familjemedlem.

PG: 66 99 43 - 3

Med medlemsavgiften och ditt medlemsnummer deltar du i utlottningen av en inramad fotografisk bild.

Ordförande är Sten Nolin, tel: 0270 - 61408

Sture Claesson