LM Ericsson 1965 - 1979

LM Ericssons verksamhet i Söderhamn och Delsbo har verkligen präglats av teknikens framfart inom telekommunikationsområdet. Stundtals hetsig produktionstakt, snabba produktväxlingar, expanderingar och slutligen ägarbyte samt till sist nedläggelse. Från tidig elektromekanisk utrustning till det som senare blev det modernaste inom elektronikbranschen. De 57 år som verksamheten omfattat, har minst sagt varit omväxlande.

Vi som varit med, känner säkert till komponent och produktsortimentet som tillverkats genom årens lopp. Nämnas bör fingerskivan, 500-väljaren, tidstämpeln, civila och militära manuella växlar, ädelgasrör, säkringar, stegväljare, samtalsräknare, jacklister och kompletta strömförsörjningssystem för att nämna några. Allt detta tillverkades ofta från rena råmaterialet (mekanik, bakelit, komponenter) till färdiga produkter.

Några historiska fakta hämtat från boken "Söderhamnsfabriken" som delades ut till alla anställda år 2004.
"År 2004 stängde Emersonfabriken i Söderhamn sina portar och en industriepok gick i graven. Det började i provisoriska lokaler i Stugsund 1947 i Ericssons namn och har utvecklats och växt till flera produktionsenheter med över tusen anställda genom åren. Tidigt blev Ericsson den största privata arbetsgivaren i Söderhamn, en position som befästs fram till 2000-talet. Den 1 april 2000 sålde Ericsson division Energisystem till det amerikanska företaget Emerson Electric Co. Utvecklingen inom telekommunikationsbranschen har lett till att produktionen i Söderhamn har gått från tillverkning av mekanik, via elektronik, till produktion av elektronikutrustning. Sedan flera decennier tillbaka och fram till 2004 var produktionen inriktad på energisystem för telekommunikation, en viktig byggsten för fast och mobil telekommunikation".

I början av 1960-talet expanderade Söderhamnsfabriken till den grad att det saknades bostäder för fler anställda. Därför beslöt LM-ledningen att starta tillverkning i Delsbo. Den 27 november 1961 flyttade man in i Ede gamla skola. Tillverkningen bestod i början av smältrullar och säkringar. Antalet anställda var 30 personer. Sedermera flyttades tillverkningen till det före detta mejeriet i Delsbo där produkter och personalantalet senare ökade markant. Senare produktväxlingar och rationaliseringar medförde arbetsbrist och nedläggelse vid årsskiftet 1986-87.

Bildarkivet som visas är till största delen tagen av dåvarande personalavdelningar men även privata, mindre samlingar är representerad. I enlighet med DiBiS gällande policy är endast svartvita foton digitaliserade. Bilderna speglar rådande arbetsmiljö, fritidsaktiviteter, produkter samt personal som hållit det hela igång. Arkivet, bestående av pappersbilder och negativ, är skänkt till Söderhamns museum där det förvaras tills vidare. Som hjälp att identifiera fotografierna och tillföra textinformation har anlitats LM Ericssons pensionärsförening. De flesta av oss som var med under den aktiva tiden, minns med glädje arbetsmiljön och gemenskapen men fick med sorg se en epok i Söderhamns industrihistoria gå i graven.

Välkommen in i LM Ericssons fabrik i Söderhamn och Delsbo!

Morgan Qvick - DiBiS i Juni 2014