F15 Flygmuseum

Söderhamn/F15 flygmuseum invigdes den 9 juli 1999 och drivs av F15 kamratförening. Museet visar hur verksamheten bedrivits på Hälsinge Flygflottilj under de drygt 50 år som gått sedan flottiljen sattes upp 1945.

1995 började orosmoln hopas över flottiljen och rykten började cirkulera om nedläggning av flottiljen. I samband med detta började arbetet med att skapa ett museum för att bevara minnet av en viktig del av Söderhamns kommun, vilket F15 ju hade utgjort.

Arbetet till att börja med var i huvudsak att skaffa föremål. Det viktigaste var givetvis att få flygplan, vilka helt naturligt var de, som skulle vara grunden till museet. Det innebar i själva verket relativt små problem, eftersom vi fick klartecken att använda de flygplan, som skulle skrotas eller på annat sätt skulle försvinna från F15. De flygplan vi fick oss tilldelade var fyra AJS Viggen och en J21 vilken vi tidigare hade renoverat inför flygdagen, som genomfördes med anledning av flottiljens 50-årsjubileum. Efter en tids underhandlingar med högre myndigheter fick vi också en SK61 och en J 32 Lansen, som landade här efter sitt sista företag uppe på Vidselbasen. En A32 Lansen hade vi ju sedan 1970 uppställd här hemma. Vi hade sålunda åtta flygplan, vilket ju var en grundstomme som hette duga.


J21 Tvestjärten


A32 Lansen


AJS 37 Viggen

Var skulle vi då få tag på någon lokal, som kunde härbärgera flygplanen och de utställningar vi planerade att bygga. Efter mycket underhandlande med Flygstaden, som var det företag som inköpt området, kom vi överens om att kunna inrätta oss i en av F15 gamla hangarer nämligen Hangar 81. En bra lösning. Ett problem återstod dock och det var hur vi skulle finansiera hyran, som skulle belöpa sig på belopp, som vi tidigare knappt hade sett på bild ens.


Flygmuseet Hangar 81

Kommunstyrelsen inbjöds att besöka museet. De blev helt förtjusta över detta tillskott till kultur och turism för Söderhamns räkning och avtal upprättades, som innebar att Söderhamns kommun skulle stå för två tredjedelar av hyres-kostnaderna. Nu var det alltså dags att sätta igång på allvar med restaurering av byggnaden. Hangaren och utrymmena i vidhängande byggnad var definitivt inte vad man önskade att visa som museum. Mycket arbete fordrades. Målning av ca 1000 kvadratmeter golv, målning av väggar i nio rum och iordningställande av handikappanpassad toalett kostade mycket pengar och arbete. Arbetet utfördes i huvudsak av den ideellt arbetande museigruppen på ca tolv medlemmar. Vi byggde också utställningar av olika slag, som beskriver olika arbetsmiljöer på flottiljen. Vi fick tag på ytterligare gamla flygplan vilka vi restaurerade nämligen J29 Tunnan och J28 Vampire. En fullt flygbar SK60 och helikopter HKP 3 tillfördes också. En SK 50 som ägs av F15 flygklubb fick vi också ställa upp i hangaren. Vapen och ammunition införskaffades i stor omfattning.

Det museum vi i dag kan se består av två avdelningar

En flygplanutställning där vi förutom flygplan också visar tidstypiska miljöer genom att placera utrustningar och arbetande personal (dockor) runt flygplanen. Drygt ett fyrtiotal utklädda dockor, som arbetar i olika funktioner tex flygförare, navigatörer, flygtekniker, värnpliktiga, sjuksköterskor gör att utställningen upplevs mycket realistisk. Det är tillåtet för besökare att röra sig fritt bland flygplanen och sitta i dem och uppleva lite av flygningens tjusning.

Det finns ett antal rum där olika arbetsmiljöer återges på ett naturtroget sätt. Det kan vara en ledningscentral, skjutmålet i Noran, vädercentralen, trafikledningen i flygledartornet och mycket annat.


Ordersal flygande personal


Kommandocentral


Livet på luckan

Välkomna att besöka oss till det facila priset av 40:-för vuxna och 20:- för ungdomar under 15 år. Barn under 7 år gratis.

Öppethållningstider.

Juni-juli-augusti: Alla dagar 1000-1500
Sept-Maj Söndagar 1100-1500
Storhelger och 6 juni: Stängt.
Övriga tider efter beställning

Adress: Söderhamn/F15 flygmuseum. Byggnad 81 Flygstaden 82670 Söderhamn

Telefon: 0270-14284 alt 14211 eller 0278-667187

Hemsida: www.soderhamnflygmuseum.se
E-post: f15flygmuseum@hotmail.com

Helge Ljungström