Söderala Hembygdsförening

Lite historia om Hembygdsföreningen

Den 15 november 1934 hölls ett möte i Samstugan i Bergvik där man beslöt att bilda en hembygdsförening. Den 14 april 1935 hölls ett möte i Hedens bönhus och Söderala Hembygdsförening bildades enligt tidigare beslut. Den 11 september 1935 meddelade styrelsen att Norrgården i Berga var lämplig som hembygdsgård om man bara fick råd att restaurera den och flytta den till lämplig plats.

Andra världskriget kom och Norrgården såldes för att rivas och fraktas till Stockholm för att bli ved. Den 29 juni 1945 beslöts vid sammanträde att man, för att förhindra rivning och borttransport, skulle försöka köpa Norrgården av de nya ägarna. Styrelsen borgade för ett lån på 2400 kronor = vedpriset.

1950 påbörjades flyttningen av byggnaderna till Hov där mark skänkts av Marta och Olle Olsson, Valla. Vid den tiden hade även stall, kornlada och bryggstuga skänkts från Asta samt en linskäkt från Tyby. Sockenmagasinet tillkom 1963, ladan från Bers 1972. Den 27 augusti 1961 invigdes Söderala Hembygdsgård av dåvarande landshövdingen John Lingman.

Lite historia om Hembygdsgården

På 1600-talet uppfördes gården som en ryggåsstuga och hade troligtvis jordgolv och var betydligt mindre än nu. På 1700-talet påbyggdes gården i längsriktningen med förstuga, kammare och herrstuga. På 1800-talet tillkom övervåningen.
Hembygdsgårdens inventarier från olika epoker har under åren skänkts av intresserade Söderalabor.

Vi har en fin och väl fungerande Hembygdsgård att vara stolt över. Vi är glada och tacksamma att de i Hembygdsföreningen, som arbetade så hårt för att förverkliga Hembygdsgården, lyckades så bra.

Sommaren på Hembygdsgården brukar börja i maj med gökotta på Kristi Himmelsfärdsdag, sedan följer midsommarfirande, utställningar, gudstjänster, spelmansstämma innan Hembygdsgården stängs för vintern i september. De olika aktiviteterna annonseras under "Föreningsnytt" i Hälsinge-Kuriren.

Sommaren 2006 påbörjade medlemmar från Hembygdsföreningen röjningsarbetet för att ställa i ordning Kulturstigen som går från Bergahögen ner till Söderalaån i Berga där grunder av olika vattenverk fortfarande syns. Kulturstigen fortsätter till järnåldersgravarna på Nalkmälarne. En bro har byggts över Söderalaån och rastplatser finns utplacerade. Tydliga informationsskyltar finns uppsatta vid stigen. Nalkmälarnes flora inventerades under maj och dokumenterades. Under sommarhalvåret pågår olika underhållsarbeten på Hembygdsgården som föreningens medlemmar gärna hjälper till med. Många arbetsvilliga händer har gjort viktiga insatser för att bevara och tydliggöra vårt kulturarv.

Hembygdsgården hyrs även ut. Fullt utrustat kök finns att tillgå. Hembygdsföreningen har nu drygt 400 medlemmar och vi välkomnar nya medlemmar så att vi blir fler som kan förvalta arvet från föreningens grundare.

Margareta Hägg