Anders Emanuel Astner

1898 05 01 - 1982 05 22

Anders Astner föddes i Sunnanhed, Söderala. Han flyttade med sina föräldrar till en jordbruksfastighet i Kinstaby som fadern köpte. Vid fadern död övertog Anders tillsammans med sin bror Jonas gården. Jonas skötte jordbruket och Anders startade en handelsträdgård som han drev fram till sin pension.

På 1920- och 1930talet var Anders en anlitad fotograf och hade eget laboratorium. Han var också mycket intresserad av resor och litteratur. Några år var han försäkringsombud för Trygg samt hjälpte folk med diverse skrivgöromål som ex.vis. deklarationer.

Sin sista tid tillbringade han på ålderdomshemmet Hedbacka i Söderala. Anders Astner avled 1982 vid en ålder av 84 år.

Aina Astner