Skogs Hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades 1 november 1942 med kyrkoherde Nils Humble som drivande kraft. Omkring 1951 upphörde verksamheten.
Under 1982 togs intiativ att återuppliva föreningen. Många har engagerat sig i hembygdsarbete och ännu fler vill stödja föreningen.
Ändamålet för föreningen är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra det vidare till kommande generationer. Så står det i våra stadgar.

Torparbacken
1987 fick hembygdsföreningen köpa en tomt på 23.819 kvadratmeter, vilket var en stor fråga för föreningen.
Under slutet av 1980-talet - början av 1990-talet byggde Hembygdsföreningen upp Torparbacken, Strand som består av tre torp, fotostuga, ladugård, bodar samt en smedja.
Varje försommar firas hembygdsdag på Torparbacken (lördag veckan före midsommar).

De tre torpen på Torparbacken
"Manells torpet" som är från 1970-talet. Dit flyttade en familj från Värmland, han var kolare och hjälpte bönderna med kolning i skogarna. En av sönerna hette Emanuel och kallades "Manell", därav namnet på stugan. Stugan har vi inrett som en gammal torparbostad med ett rum och kök. Där finne även en bakugn där vi kan grädda bröd. Att man byggde en ugn i ett torp var unikt.
Det andra torpet går under namnet "Josefs", då där bodde en man vid namn Josef Enström. Han var fiskare och hjälpte bönderna i Strand med diverse arbete. Torpet består av två rum och kök.
Det tredje torpet på Torparbacken kallar vi för Hembygdsgården. Tidigare har på platsen funnits ett annat ett torp av lite större modell men det revs i början av 1900-talet. 1988 fick Hembygdsföreningen en gård i Norrbo som vi demonterade och uppförde på denna plats
Roland Bodell erbjöd föreningen att flytta huset som ett led i "Hela Sveriga skall leva". Huset består av två rum och kök på nedre våningen och på ett övre plan finns två rum och en hall. I huset har vi ett rum fyllt med kläder. Invigningen av Hembygdsgården skedde 1992 av landshövdingsparet Hising.

Fotostugan
Huset är ett nybyggt timmerhus som egentligen skulle vara ett torp till minne av Lina, en kvinna som botade sjuka. Då vi ej fick uppföra huset på den ursprungliga platsen valde vi att lägga den upp mot skogen och använda som en fotostuga. Föreningen har fått en del kameror och annat material efter vår store fotograf Per Johan Forsbäcksom förvaras i huset. Här finns nu ett särkilt rum till minne av fotografen och ett rum för sammanträden och utställningar.

Publikationer
Hembygdsföreningen har under åren givit ut ett antal böcker. Vi började med små häften: "Skog vår hembygd". Vi gav ut fem sådana häften under åren 1983-1993. Vidare gjorde vi en Faximilutgåva på kyrkoherde Nils Humbles bok: "Socknen på Ödmården" år 1987. Boken trycktes i 800 exemplar. År 2001 gav vi ut: "Minnesbok över Skogs socken". Till detta har vi forskat något om vår Hembygdsdräkt. Det finns en "mansdräkt" och två kvinnliga hembygsdräkter. En äldre och en yngre som man säger

Gunvor Björkén