Sandarne - KULT

Bakgrund

Föreningen startade 2003 och har som målsättning att arbeta för att åskådliggöra det industriella kulturarvet i Sandarne.

Sandarne har inget förflutet före industriepoken som startade på 1670-talet med Tönshammars Bruks AB. Det började med en spiksmedja senare kom ett tegelbruk och 1893 startades en kättingsmedja. 1910 är Tönshammars Bruks Nya Sveriges största kättingfabrik.

På 1850 talet började det växa upp sågverk i Sandarneområdet. Det var ångdriften som gjorde att man kunde anlägga dem oberoende av vattenkraften.

Sågverken byggdes i Källskär, Sandvik, Lervik, Långrör och Åsbacka. Två av verken, Sandvik och Lervik, lades ner på 1880-talet. De övriga tre i början på 1930-talet.

1920 startades en sulftatfabrik och den lades ner 1991.

Arizona Chemikal startade en kemisk industri i sulfatfabrikens lokaler.

Ett stort antal mindre har verkat genom åren.

En studiecirkel i PRO, "Forskningsgruppen gamla Sandarne", har under ett stort antal år forskat i ortens förflutna. De har samlat bilder och berättelser.

Det har funnits en fotograf i Långrör, Helmer Söderlund, vars son har donerat glasplåtar och negativ till KULT.

Vi hänvisar i övrigt till vår hemsida www.sandarnekult.se.

Rolf Eriksson