Utviksvägens Intresseförening - Blandad samling

Ända sedan Utviksvägens Intresseförening bildades och började med sina aktiviteter fanns/finns en tanke att dokumentera mesta möjliga av bygdens historia. Redan från föreningens start 1970 började det att komma in ett och annat intressant kort och det ökade sedan i och med förarbetet till boken "Längs Utviksvägen" som utgavs 1979. Den riktigt stora insamlingen av kort skedde i samband med förarbetet till boken "Utviksvägen i ord och bild" från 1984 till utgivningen 1990. Av de nästan 500 kort som föreningen lagt in i DIBIS har inkommit till föreningen i huvudsak på följande sätt :

Naturligtvis samlades många kort in genom den 17 personer stora studiecirkeln som jobbade med materialet till boken. Dels genom tips vid hembesök som min dåvarande kollega Lennart Hedblom gjorde vid sina intervjuer med 50-talet äldre personer. Studiecirkeln gick i TBV:s regi med Sven Nordlund som cirkelledare. Även senare har det inkommit tips på personer som har kort som vore intressanta att registrera men föreningen har ännu inte haft möjlighet att gå vidare med dessa.

För Utviksvägens Intresseförening
Jan Lindberg