Rengsjö Hembygdsförening

Rengsjö Hembygdsförening bildades 1940. Vi äger och förvaltar en stor del av den gamla klungbyn Västerby, väster om Rengsjö kyrka. Föreningen anordnar en mängd aktiviteter på ideell basis, runt bygdens långa tradition kring jordbruk och linhantering.

Västerby
Kärnan i föreningens verksamhet utgörs av den gamla klungbyn Västerby, som är ett intressant utflyktsmål sommar som vinter. Det är en av landets större samlingar av månghundraåriga timmerhus. Ett 30-tal olika byggnader bildar en imponerande och välbevarad bykärna i Hälsingemiljö. Här finns mangårdar, stugor, fäbodvall, häbren, bodar och uthus, en del så gamla som från 1600-talet.

I Västerby visas fem seklers bondekultur. Vi har en unik samling med över 6 800 registrerade gamla bruksföremål, tillsammans med konst- och fotoutställningar. Föreningen ansvarar även för utsiktstornet på Bullerberget och en linskäkt från 1748 vid Grissjöbäcken. Totalt förvaltar föreningen 44 byggnader!

Bli medlem
Gör som 400 andra personer: Hjälp oss att vårda vårt kulturarv, byggnader och traditioner stöd oss genom ditt medlemskap. Medlemsavgift 125 kronor, eller teckna familjemedlemskap för 175 kr. Bankgironummer 989-6002.

Lokaluthyrning
Många väljer att hyra lokaler i vår vackra hembygdsby Västerby för dop, bröllop eller andra speciella tillfällen. Bokningar görs dagtid på tfn 0278-66 55 10.

Kontakt
Hembygdsbyn, Västerby
Västerby 7674
821 58 RENGSJÖ
Tel: 0278-66 55 10 kontorstid, alla vardagar
E-post: kontakt@vasterby.com

Frågor som rör föreningsarbetet:
Urban Larsson
Rengsjö Hembygdsförening
Berga 8201
821 98  RENGSJÖ
Tel: 0278-132 08, 070-603 97 70

Organisation
I hembygdsföreningen verkar en styrelse med nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ett antal kommittéer finns för olika verksamhetsområden inom föreningen tex bagarstugan, vävstugan, byggnadsvård mm.

För att sprida föreningens arbete och öka engagemanget i bygden finns ett antal representanter, s k byombud, för de olika byarna i Rengsjö socken. Dessa utgör föreningens kontaktpersoner i olika ärenden.

Styrelse 2014
Ordförande: Vakant
Sekreterare: Annabritta Bäremo
Kassör: Ragnar Jonsson
Ledamöter: Ingmarie Antonsson, Åsa Hildingsson Törnros, Urban Larsson,
Berit Wahl, Inga-Lill Rundgren, Anders Persson och Ronnie de Rooy
Suppleanter: Göran Bratt, Tord Eriksson och Leif Modéer.

VÅR HISTORIA

Västerby är vår hembygdsby
Ett 30-tal olika byggnader bildar en imponerande och välbevarad bykärna i Hälsingemiljö. Här finns mangårdar, stugor, fäbodvall, härbren, bodar och uthus, en del så gamla som från 1600-talet.

Fem seklers bondeliv
Västerby är en av landets större samlingar av månghundraåriga timmerhus. Här visas hela fem seklers bondekultur, i en unik samling med över 6 000 registrerade gamla bruksföremål, tillsammans med konst- och fotoutställningar.

På sommaren får byn liv genom våra aktiviteter. På gammelmormors tid är en aktivitet för barnfamiljer, där barnen får klä sig, leka och slöjda som förr i tiden.

Norrgården
I Norrgården har tiden stått stilla. I den gammaldags och orörda miljön, drivs sommartid café med hembakt. I adventstid arrangeras välbesökta julstugor, klicka på Aktiviteter ovan.

Minnesutställning om Hilding Mickelsson
Hälsingefotografen och hembygdsmannen Hilding Mickelsson levde i byn Östra Höle, Rengsjö. I ett rum i Regnells östra visar vi inventarier från Hildings kontor samt bilder och föremål förknippade med honom. Läs mer om Hilding Mickelsson.

Bagarstugan
I bagarstugan bakas äkta Rengsjötunnbröd på vedeldad häll, både under sommaren och till julstugorna. Välkommen att köpa de stora, härliga bröden!

Sockenstugan
I den gamla sockenstugan finns numera en vävstuga där trasmattor, dukar och tyger till sockendräkter framställs. Här är det aktivitet en stor del av året.

Föremålsregistrering
I dagsläget består föreningens samlingar av 6 820 registrerade föremål. För ändamålet används datorprogrammet SOFIE.

HILDING MICKELSSON

I Regnells östra har Rengsjö hembygdsförening samlat inventarier från fotografen och hembygdsmannen Hilding Mickelssons kontor.

Hilding Mickelsson levde sitt liv i byn Östra Höle i Rengsjö. Han är känd som naturfotograf, författare, filosofie hedersdoktor, och mycket mer.

Att Hälsingland hade en stor plats i Hildings hjärta visar hans rika produktion av fotografier, böcker och texter om Hälsinglands natur och kulturarv. Hilding och hans hustru Adèle var även mycket aktiva i Rengsjö hembygdsförening.

Hilding Mickelssonsällskapet

Hilding Mickelssonsällskapet är en ideell förening, med syfte att minnas och hedra Hilding för hans mycket betydelsefulla dokumentation i bild och skrift, av Hälsinglands kulturarv.

Hilding Mickelssons unika bildskatt omfattade över 150.000 bilder, vid hans bortgång den 11 januari 2002. Sönerna Olle och Erik Hildingson har en överenskommelse med Hilding Mickelssonsällskapet om förvaltningen av den stora bildskatten.

Huvuddelen av Hilding Mickelssons bildsamlingar är sedan 2003 deponerade hos Hälsinglands museum i Hudiksvall. Avsikten är att göra Hildings bilder tillgängliga för forskning, med mera.

Hilding Mickelssonstipendiet

Hilding Mickelssonstipendiet instiftades till Hildings 70-årsdag 1989. Det har sen dess utdelats till ett 10-tal stipendiater. Stipendiet förvaltas av Gästrike Hälsinge hembygdsförbund. Hilding Mickelsson hade själv, under sin livstid, en aktiv roll i stipendiekommittén och i valet av stipendiater.

Hilding Mickelssonsällskapet hittar du på
www.hildingmickel.com