Mo Hembygdsförening

Hembygdsrörelsen växte fram i början av 1900-talet för att ta vara på den kulturtradition som kändes hotad av industrialismen.

Kort om föreningen
Mo socken har en rik historia med bland annat Flors linnemanufaktori och Hälsinge regemente på Mohed.
Flera personer var ivriga hembygdsvänner. Det dröjde dock till 1962 innan Mo Hembygdsförening bildades. Efter några år blev föreningen vilande.
År 1982 upptogs verksamheten igen med nya friska krafter. Frågan om en egen hembygdsgård kom upp på dagordningen - en gammal hälsingegård var aktuell.
Efter en stormfällning i början av 1990-talet samlades in virke och av detta byggdes Mo hembygdsstuga upp vid Mo bygdegård.
2003 fick föreningen överta och renovera en torpstuga i anslutning till bygdegården. Föreningen har 2007 c:a 300 medlemmar.

Några årliga aktiviteter
- Kyrkvandring i juni från Kyrkbyn fram till Mo kyrka.
- En Byvandring under sommaren.
- Medlemmar ställer upp i serveringen vid sommarcafeét på Mo bygdegård

Utsiktstorn på Kasberget
Några av föreningens medlemmar uppförde 2005 ett utsiktstorn på Kasberget. Berget med sitt utsiktstorn bjuder på en fantastisk utsikt över socknen.

Morovan
Föreningen ger ut tidningen Morovan vilken utkommer med två nummer per år. Morovan är uppskattad och är en sammanhållande länk mellan nuvarande mobor och utflyttade.
Varje år trycker föreningen en almanacka med motiv från mobygden.

Ordförande:
Gunnar Olsson
Florhed Lugnö 805
826 93 Söderhamn
Tel: 0270 ? 42 72 72
gunnarolsson@soderhamn.com