Oskar Emanuel Bengtsson

1884-12-02 - 1931-09-16

Son till sågställare Per Bengtsson och hans maka Karin Larsdotter född i Skog. Oskar var sågverksarbetare i ungdomen, en sjukdom, epilepsi utvecklades med åren, och han arbetade inte på det sågverk som uppfördes 1915.

Fotointresset måste ha kommit omkring 1912. Från detta årtal kan vi datera en del kort i hans produktion. Annars var det sågverksbygget 1915 som han följde noggrant med sin kamera och från vilket de flesta korten härstammar. Oskar var väldigt noga med att på baksidan av fotokopian skriva ned allt väsentligt av vad framsidan visade, samt klockslag dag och år när kortet togs. Efter 1916 finns inga glasplåtar efter Oskar Bengtsson. Möjligen överlät han sin fotoutrustning då till sin brorson John som vid denna tid började sitt fotograferande.

Willy Olsson