John August Bengtsson

1891-10-03 - 1950-04-09

John August Bengtsson var son till Erik Bengtsson och hans fru Katarina Gustavsdotter.

John arbetade som ung på sågen i Marma. Han var kortväxt och blev med åren puckelryggig. 1927 när sulfatfabriken började uppföras byggde han och hans far en kiosk och drev därefter en kioskrörelse fram till 1950 i Marmaverken.
Hans stora hobby var fotografering. John fick i uppgift av byggnadschefen för sulfatfabriken Karl Martman Moe att fotografiskt följa och dokumentera bygget. Resultatet blev cirka 250 bilder som ger ett värdefullt historiskt begrepp om 1920-talets byggnadsteknik.

John var av ortsbefolkningen och föreningslivet en mycket anlitad fotograf vid högtidliga tillfällen. Detta vittnar 600 glasplåtar om trots att de bara är en liten del av vad som egentligen en gång har funnits.

Det är möjligt att John Bengtsson lärde sig fotografera av sin farbror Oskar Bengtsson född 12 februari 1884 och död 16 september 1931. Oscar dokumenterade bygget av sågverket 1915 och noterade noggrant på baksidan av sina kort allt av vikt vad fotot föreställde och tidpunkten när kortet togs.

Willy Olsson