Ann-Margret Fagerström

1928-08-17

Yrke leg. sjuksköterska.

Under 1980-talet anställd som hälsosköterska vid Korsnäs-Marmas hälsingeindustrier, med placering i Marmaverken. Ann-Margret tog farväl av sina ”patienter” vid Marma-industriernas nedläggning 1989, med att gå runt och fotografera dem på respektive arbetsplats i sågverk och fabrik.

Föreningen Marmabygden fick i början av 2000-talet denna bildsvit till sina samlingar. A-M Fagerström är i dag, 2012, bosatt i Gävle.

Willy Olsson