Föreningen Marmabygden

Det var  Carl Olof Halvarsson och Gillis Skoglund som samlade en grupp äldre Marmabor som bott på orten i hela sitt liv, en del med rötter flera generationer tillbaka. I studiecirklar träffades de för att minnas och studera ortens historia, spelade upp intervjuer som gjorts tidigare med människor som kunde berätta sin historia, identifierade människor på bilder, registrerade hus och företeelser.

Det behövdes en plattform att stå på och Föreningen Marmabygden bildades hösten 1986.
Gillis Skoglund hade redan då under lång tid gjort släktutredningar över de olika hemmanen i Myskje by från kyrkobokföringens början i slutet på 1600-talet och framåt, likaså släktutredningar om invandrande familjer till orten i samband med sågverks-industrins start 1854 och framåt.

Karl Erik Ekengren 1917-1967, efterlämnade värdefullt material i form av bandade intervjuer med på 1960-talet gamla personer, samt kopierade fotoarbeten med människor och företeelser som gruppen hade stor nytta av i sitt arbete med utredningen av samhällets uppbyggnad.

Eldsjälarna i det här arbetet Carl Olof och Gillis, som var föreningens ordförande och vice ordförande, avled båda två under sommaren 1990. På grund av deras bortgång tog det ca ett halvår för de övriga i föreningen att komma igång på nytt och fullfölja Carlos och Gillis tankar att åstadkomma den bok om samhället som var deras intention.

År 1991 blev något av nystart med Ragnar Lindestam som ordförande, Willy Olsson sekreterare, Elof Bengtsson kassör, ledamöterna Sven Erik Andersson, Anna o Nils Otto Roland, Erik Svanholm och inte minst Ester Wallin som med ett otroligt personminne kunde se vem och vad bilden föreställde.

Hösten 1992 slöts kontakt med journalisten Lisa Lofors Gävle, uppvuxen på samhället, dotter till Karl Erik och Karin Ekengren. Lisa lovade hjälpa till, började med att läsa alla de artiklar gruppen hade samlat på sig, Lisa kontaktade Korsnäs Marmas informationsavdelning i Gävle med förfrågan om hjälp, och fick ja, med att sätta texten till den planerade boken.

På våren 1993 började Lisa Lofors, som samtidigt var journalist på Gefle Dagblad, att skriva och redigera och tillsammans med Ulla Ternström på Korsnäs inf.avd sätta artiklar med bilder, till "?"Boken om Marmaverken". I november gick den i tryck på Westlund & Söner i Gävle, därefter till bindning på ett företag i Sala. Den 10 december 1993 hade vi boksläpp på Folkets Hus här i Marma. Av upplagan på 1.500 exemplar, var då 700 ex redan sålda. Nu i januari 2007 finns cirka 150 exemplar i lager. Först i efterhand började man fatta och förstå vilket stort och omfattande arbete, helt ideellt, Lisa i detta sammanhang utförde för sin fädernesbygd.

Vi är ett 20-tal medlemmar som fortsättningsvis under alla år har träffats en gång i månaden för att utreda foton med mera som dyker upp trots att alla byrålådor redan länsats. Varje säsong avslutas med att en medlemstidning trycks upp för att visa ett resultat över det gångna årets arbete, liksom att en stor bildutställning arrangeras en söndag i maj där vi vädrar våra bilder och annat påtagligt material.

Vi har även tryckt upp faktahäften för att mer ingående berätta om Myskje by och dess släkter om sågverksindustrins olika skeden, om arbetskraftsinvandringen från Värmland och Dalarna från 1854 och framåt, utredning och byggandet av sulfatfabriken, om linbanan med mera.

Föreningen Marmabygden har under sin snart 20-åriga tillvaro vuxit i medlemsantal och har cirka 160 medlemmar fördelade över hela landet.

Willy Olsson