Edhs Arkiv

1902-02-14 – 1968-10-19

1902 föds Arvid som sjätte barnet i en syskonskara om fyra pojkar och fyra flickor, barn till snickaren Lars Olof Ed och Anna Blomkvist. Arvid och två av hans bröder blir finsnickare i faderns verkstad i Berge, Kilafors. För att dryga ut lönen sässongsarbetar Arvid tillsammans med sin bror Algot som timmermän vid flottningen. De utför allehanda reparationsarbeten vid skiljet i Landa, i Kilåns mynning och i Sunnanå. De byter bland annat länsor och beslår de nya med järnbeslag. Arvid och hans yngre bror cyklar till sina arbeten fram till dess Algot köper motorcykel 1950.

Samtliga bröder var tusenkonstnärer. Förutom de vackra alster de tillverkade i snickeriet, hade de en ramverkstad, glasmästeri, slipade rakknivar ät bygdens herrar och mycket mera. Bröderna förkovrade sig via korrespondenskurser.

Arvids intresse för fotografering väcks tidigt, redan som 15 åring tar han sina första foton. Som amatörfotograf dokumenterar han familjens liv och verksamheten i snickeriet. Många av fotona är dokumentation av bygden samt bilder från deras långa cykelturer inte bara i Hälsingland utan även i Dalarna. Arvid som var organiserad nykterist fotograferade även nykterhetslogens utflykter.

Arvid som förblev ogift drabbas av astma och dör 1968, 66 år gammal.

Edh snickeri är idag museum med alla maskiner med remdrift i behåll.

Yngste brodern Algot donerar bildsamlingen till Hembygdsföreningen 2007. Då är Algot 100 år fyllda.