Karl Hilding Jonsson

1903 - 1976

Hilding Jonsson var född 29/1 1903 i Ala, Ljusne där han också växte upp. Tidigt började Hilding arbeta vid Ala sågverk, och en stor del av sitt yrkesverksamma liv arbetade han som försågare. Han gifte sig tidigt men blev änkeman i mitten av 1950-talet. Den 5/9 1959 gifte Hilding om sig med Nanna. Sent i livet efter pensioneringen, flyttade makarna ner till Gävle, där Hilding senare avled den 18/4 1976.

Hilding Jonssons fotointresse startade tidigt. Har var också mycket aktiv i den fotoklubb som fanns i Ala en gång i tiden och som hade flera deltagare.

Fotografier, glasplåtar och negativpärmar har överlåtits till Ljusne Bruksmuseum, som också registrerat och till viss del också identifierat bilderna. Den bildserie som finns inlagd i DiBiS databas till dags dato är bilder tagna från 1920-tal till 1960-tal. De flesta motivkategorier är personbilder, grupporträtt där personer mestadels från Ala, men även Ljusne är porträtterade. En del bilder är även tagna från resor i Finland.

Hilding var också föreningsmänniska och aktiv i flera föreningar. Han var även veniat och kyrkvärd. Hilding spelade även dragspel och piano, och var under 1940-talet med i Kling- Klang- orkestern och Åkes spelmansgäng.

Sammanställt av Bengt-Göran Källman
Oktober 2012