Ala fackföreningsrörelse

Avdelning Nr. 53 av Sågverks- och Brädgårdsarbetareförbundet bildades den 28 april 1908 av arbetare vid Ala sågverk i Ljusne. Numer är fackföreningen vid Ala sågverk en fackklubb av GS- Fackets avd 13 Gävleborg. Avdelningens första fana från 1908 (bilden) tillverkades av Viktor Lindblad, Örebro. Den förvaras numer vid Arkiv Gävleborg i Gävle (tidigare Folkrörelsearkivet), som också har bidragit med foton av fanan.

Fackföreningen vid Ala sågverk har genom åren mottagit ett flertal fotografier av lokala privatpersoner. Bildarkivet som uppgår till ett 100-tal fotografier har nu överlåtits till Ljusne Bruksmuseum som numer är ägare av arkivet.

Ett antal av bilderna är tidigare publicerade i boken Fackföreningen vid Ala under 90 år, som gavs ut i samband med 90-årsjubileet 1998. En del av dessa är tagna av pressfotografer, bland annat Johan Roos, Daniel Nilsson och Bertil Widmark i samband med jubileer och sammankomster.

De flesta av fotografierna från sågverket är tagna av lokala personer. Det bör nämnas att det en gång i tiden fanns en aktiv fotoklubb i Ala. Ett stort antal av bilderna från 1940,-50 och 60-talet är gruppfoton ur vilka man kan skönja kamratskap och gemenskap i arbetet. De som varit med och skänkt dessa bilder är privatpersoner från Ala.

Ett antal bilder är tagna av Christer Forslund som arbetade vid Ala på 1970 och 1980-talet. Han var en mycket aktiv amatörfotograf. Bland annat har Christer Forslund en bild med i arkivet som vann förstapris i en fototävling i tidningen Arbetsmiljö.

En mycket intressant bildserie är framför allt Tage Fisk: s bilder från 1963, som visar hela dåtidens produktionsflöde, från timret till pråm. Ur bildserien kan man utläsa hur arbetet bedrevs vid de olika arbetsplatserna ”från stock till bräda”, från 1950-talet och fram till mitten av 1960-talet då alltfler arbetsplatser och moment moderniserades.

Ljusne 2010-10-15
Bengt-Göran Källman