Ljusne Museiförening

Ljusneortens Bruksmuseum drivs av Ljusneortens museiförening, som bildades den 23 april 1979. Museet invigdes den 25 april 1981 och har samlingar som omfattar brukssamhällena Ljusne, Ala och Vallvik med omnejd.

Under mitten av 1800-talet industialiserades trakten kring Ljusne snabbt. Ett liv i skuggan av dessa industrier gjorde att det utvecklades en mycket stark arbetarrörelse. Denna lever kvar, och än idag anses Ljusne vara en av landets rödaste orter.

Hur livet och arbetet såg ut i brukssamhället decennierna runt sekelskiftet, finns väl dokumenterat och skildrat på Ljusne Bruksmuseum. Där finns bland annat interiören från en handelsbod, ett arbetarkök och en skolsal.
På väggarna hänger ett urval av tavlor från traktens konstnärer. Varje sommar visas en ny utställning baserat på ett tema.

Bruksmuseet är beläget på Alavägen nedanför Ljusne kyrka. Museet skildrar i första hand arbetarnas liv och verksamhet i förra sekelskiftets Ljusne, ett liv i skuggan av sågverk och järnbruk.

Initiativtagare till detta museums tillkomst var skolläraren Lennart Bylynd vid Stenbergaskolan i Ljusne. Lennart Bylund växte upp och härstammade från Kramfors i Ådalen. Vid sidan av sin lärartjänst var han också missionspastor i Ala Missionsförsamling.

Hans starka intresse för Ljusnes historia och övriga orter runt omkring Ljusne dokumenterade han i olika skrifter som finns på museet.

Ljusne Bruksmuseum är ett Industrisocialt Museum som utöver vad som beskrivs i inledningsvis också visar: En stor Textilavdelning, Trä- och Järnhantverk Musikinstrument samt lokala Konstnärer.

Stora fotosamlingar av fotografer som John Falk, Ville Jansson, Evert Carlsson, Stig Lindqvist och Per Forsell finns i museets ägo.

Museet har ett gott och nära samarbete med Hallwylska Museet i Stockholm genom den koppling som finns med Grevinnan Wilhelmina Hallwyl. Dotter till Wilhelm Kempe som grundade Ljusne Woxna AB. Och byggde upp samhället Ljusne.

Vid sidan av Bruksmuseet byggde Lennart Bylund upp ett Hytt Museum med föremål kopplat till järnhanteringen.

Hytt Museet är inrymt i den de gamla husen Masugn, Rostugn, Malmkross samt Smedja från c:a. 1850 talet. Hytt Museet är beläget vid Ljusnans södra strand där den första Masugnen anlades 1671.

I museet finns tidstypiska föremål från olika verksamheter, som framgår av bilderna från museet.

Ljusne Museiförening 2008