Granön

Granön och Trollharen.

En av kustens pärlor är fiskeläget Trollharen på Granön. Granön har varit bebodd sedan mitten av 1500-talet. Först 300 år senare började bosättningen i Trollharen. Fiskarna som bodde här i mitten av 1800-talet fick ro in sin fångst till Söderhamn, en resa som tog närmare 8 timmar!

Sillvik

I början av seklet fanns här ett av de största skomakerierna i Hälsingland med sju till åtta arbetande gesäller. Affärerna blomstrade då kustvägen gick rakt igenom bebyggelsen. Sillvik var också ändhållplats på vägen mot Granön, vilket innebar att boende på Granön fick ställa sina vagnar där och fortsätta resan till fots. Från 1950 och ett par år framåt fanns en hållplats där resande med tåg kunde kliva av och på.

Det stora natursköna fritidsområdet som ligger strax innan Trollharen började bebyggas under 1960-talet och har brutit en annars nedåtgående trend genom att många ägare väljer att nyttja husen för året-runt-boende..

Befolkningen på Granön har från år 1992 ökat med det dubbla antalet. Då fanns 13 hushåll och 21 personer ? år 2005 finns 14 hushåll och 43 personer. Av dessa är 7 hushåll och 12 personer permanent boende på sommarstugeområdet. Turistbesöken har ökat genom Trollharens Fisk och Granöstugans etableringar och den årliga Sotaraftonen som anordnas i juli månad med i genomsnitt 20 000 personer. Granöns Intresseförening brukar anordna Gruvledsvandring, bygdevandring och tipsrundor med Lennart Ögren som initiativtagare.

Rune Ekengren