Kustbyarnas Bygdeforskare

Efter en byavandring i Maråker år 1991 väcktes intresset och det startades en hembygdsförening för byarna Maråker, Sunnäs och Granön. Orterna ligger utefter Jungfrukustvägen: Maråker 2,5 mil, Sunnäs 3 mil och Granön 3,5 mil söder om Söderhamn. Målet blev att i ord och bild dokumentera leverne och arv från en kust i stenbunden Hälsinge-mylla. Byarna skulle få sin välförtjänta historik och samtidigt spegla 1900-talet. Järnhantering, skogs- och jordbruk samt yrkesfiske som var de bärande näringsgrenarna sedan 1600-talet. Idag är dessa hanteringar ett minne blott. 1996 resulterade dokumentationen i att Kustbyboken utgavs i 1300 ex.

Fakta:

Medlemsantal 185, aktiva samt stödmedlemmar. Styrelsen för år 2007: Rune Ekengren, ordf., K G Engström, v. ordf., Gunilla Wiklund, sekr., Inger Thomasson, kassör. Inga Wallin-Gunilla Wiklund-Kent Zetterlund, ledamöter.

Hemsida: www.kustbyarna.com

10-talet medlemsmöten/år. Bygdevandringar, studieverksamhet/cirklar.

Årligen återkommande arrangemang:

Sotarafton i Trollharen, Granön, en fest för hela familjen sedan 15 år tillbaka, Flitiga Händer, Jul- och Hantverksmässa i Ljusne Folkets Hus, med 90-talet utställare. Besökarantal ca 3-5000 personer. Bussresa till olika intressanta utflyktsmål inom 60 mil avstånd.

Geologisk undersökning i Kultebosjön och angörande delar längs havet vid Jungfrukusten. Undersökningen avsåg att utröna härkomsten av röd kalksten. Fårhage i Kultebo by. 2003 återställdes byn i det skick som den såg ut 60 år tidigare enl. ett äldre flygfoto. Fåren leasas över sommaren.

Bagarstuga i Maråker Skola. År 2004 uppfördes en vedeldad ugn för tunnbrödsbakning. Medverkat med skrivelser bl. a betr. överklagande om tung trafik samt dålig mobilkommunikation längs Jungfrukusten. Under 10 års tid medverkat under Jungfruveckan med lax-notfiske i Ljusnan. Medarrangör Ljusne Sportfiskeklubb. Tillsammans med andra föreningar ex.vis IOGT-NTO och Ljusne Bruksmuseum arrangeras musikcafeer, författaraftnar mm.

Rune Ekengren