Hallwylska Museet Stockholm - Blandad samling

Skogen bakom palatset

Hallwylska museets projekt Skogen bakom palatset pågick 2004-2005 och syftade till att studera skogsindustriföretaget Ljusne-Woxna Aktiebolag och dess grundare Wilhelm H. Kempe.

Faktainsamling, grundforskning och personalutbildning i ekonomisk historia ingick i projektets första etapp som genomfördes i samarbete med ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet.

En publikation om företaget, dess grundare och om orten Ljusne i Hälsingland utkom hösten 2005. Den ger också kunskap om bakgrunden till den Kempeska-von Hallwylska familjeförmögenheten vilken var en förutsättning för Hallwylska palatsets, sedermera Hallwylska museets, tillblivelse.

Dessa kunskaper kommer att kunna användas i museets kunskapsförmedling, t.ex. i form av museivisningar med ekonomisk-historisk inriktning och där man också berättar om palatsets tidigare funktion som handelshus.

Publikationen utkom i samband med öppnandet av en tillfällig utställning, med samma namn, ute på palatsgården.

I samband med projektet inventerades också det von Hallwylska affärsarkivet i syfte att underlätta för framtida forskning. I pdf-filen här kan du läsa mer om arkivet och se en förteckning över de handlingar som finns där.

För ytterligare information kontakta projektsamordnare Ingalill Jansson, tel 08-402 30 92

Länk till museets hemsida.

Bilderna från Ljusne

Bilderna i denna samling ingår i grundmaterialet till ovanstående projektarbete och är en utvald del av Hallwylska Museets totala bildsamlingar.