Hallwylska Museet Stockholm

Palatset uppfördes 1893-98. Uppdraget att utforma makarna Walther och Wilhelmina von Hallwyls nya hem vid Hamngatan 4 i Stockholm gick till arkitekten Isak Gustaf Clason som bland annat också ritade Nordiska museet. Clason, som också skulle välja en lämplig plats för byggnaden, hade helst velat köpa tomten där Dramaten nu ligger, men det godkände inte Stockholms stad. På den tiden var trakten kring nedre delen av Birger Jarlsgatan och hörnet av Hamngatan bebyggd med gamla kåkar och Strandvägen var ännu inte den paradgata den så småningom blev.

Walther och Wilhelmina von Hallwyl ställde tre krav på den nya byggnaden. Först och främst skulle den vara deras hem, men här skulle också finnas kontorslokaler för den affärsverksamhet som Walther drev och sist men inte minst skulle här rymmas alla Wilhelminas samlingar av konst och konsthantverk. Clason fick förtroendet att välja stil och material för byggnaden. Fasaden är inspirerad av såväl spanska som italienska förebilder från övergången mellan sengotik och renässans.

Inredningen gjordes i olika historiska stilar såsom var brukligt vid slutet av 1800-talet. Wilhelmina von Hallwyl visade intresse för inredningsarbetet och lade stor vikt vid att allt skulle hålla högsta kvalitet.

Ur teknisk synpunkt var den Hallwylska privatbostaden ytterst modern. Här installerades från början elektricitet, centralvärme, telefoner och badrum. Detta följdes senare av hiss, telefoner och andra innovationer.

När Hallwylska palatset 1920 donerades till svenska staten så stannade tiden innanför palatsets väggar och idag ser miljön fortfarande ut som när Walther och Wilhelmina von Hallwyl bodde där.

Länk till museets hemsida.