Tönnångers Byalag

Tönnånger är en by, vackert belägen vid Tönnångersjön, mellan Skog och Holmsveden i de allra sydligaste delarna av Söderhamns kommun.

Ovanligt många musikanter härstammar från byn. Även i dag finns här ett antal aktiva musiker av skilda slag.

Byn gjorde sig känd redan på 1920-talet genom flera längdskidåkare i absolut sverigetopp. Även på senare tid har byn fostrat andra framgångsrika idrottsmän och numera är det Tönnångers Yxkastare som låter tala om sig. En tennisplan finns också i byn.

Byns vägnät ingår i Skog södra samfällighetsförening.

En grupp intresserade bybor har beslutat att i studiecirkelform och i Tönnånger Byalags regi, arbeta med att studera och katalogisera gamla bilder i DiBis Bild Databas.

Tönnånger Byalag startades 2005 och består av alla hushåll i byn, 24 åretrunthushåll och 32 fritidshushåll. I styrelsen finns Bernt Sundlöf, ordf., Conny Bodén, Gunnar Persson, Lars Kastman och Ulf Dunderberg.

Byalaget har hittills arbetat med att försöka förbättra vägbelysningen genom byn. Kommunens Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnd har tyvärr lyckats ?utveckla? antalet ljuspunkter från 13 till 9.

Att få en belysningsstolpe vid busshållplatsen vid väg 558 samt andra trafiksäkerhetsfrågor inom vårt vägnät arbetas det också för, liksom att förbättra byns badplats och att arrangera den årliga byfesten. Byalaget har även planer på att arrangera en vårmarknad.

Tönnånger 2007-10-29
Ulf Dunderberg