Söderala-Mo Missionsförsamling

Kort om Söderala-Mo Missionsförsamling

Söderala-Mo Missionsförsamling är en frikyrkoförsamling ansluten till Svenska Missionskyrkan.

Församlingen fick sitt namn efter ett samgående mellan församlingarna i Bergvik, Vannsätter, Marmaverken, Söderala och Mo. De fem församlingarna hade lokaler på respektive orter samt en pastorsbostad i Bergvik.

Efter samgåendet har fyra lokaler samt pastorsbostaden sålts. Kvar är missionskyrkan i Mohed och Lynäs sommarhem med adress Bergvik.

Vintertid används lokalen i Mohed och sommartid, juni till september, är alla gudstjänster förlagda till sommarhemmet.

Inom församlingen finns SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom. SMU äger och driver sommarhemmet vars program är ekumeniskt inriktat och dessutom öppet för camping och friluftsliv.

Församlingen har heltidsanställd pastor.

Databasen har kommit att omfatta bilder från de olika frikyrkorna i Söderhamns kommun. Det finns även bilder att hämta från den tid Söderhamn hade två kårer för Frälsningsarmén. Den internationella och den med namnet Svenska Frälsningsarmén.

Den som söker i databasen hittar bilderna med hjälp av sökord alldeles oavsett var bilderna är registrerade.

Alf Zettersten