Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs - Blandad samling

Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs

Forskarföreningen Släkt och Bygds bildsamling är baserad på skänkta bilder utifrån föreningens ändamål att vara en släktforskarförening och en plats för lokal bygdeforskning. Den är inte följden av ett systematiskt samlande utan mera produkten av tillfälligheter.

Medlemmar och övriga ortsbor har skänkt bilder av intressanta personer och händelser. Det finns även många porträttsamlingar som framkommit vid arvskiften. Därför är samlingen brokig i sitt innehåll och där finns alltid någon bild som täcker det aktuella ämnet för dagen vare sig det är en historisk person eller en historisk händelse.

Jan Olov Eriksson