Olof Helmer Björklund

1910-06-28 - 1986-05-18

Helmer Björklund föddes i Bergvik den 28 juni 1910. Han avled den 18 maj 1986. Den 25 november 1939 gifte han sig med Lilly Andersson från Vannsätter. Makarna fick två barn, Monica och Mats. Texten som följer är ett sammandrag av vad Helmer Björklund ägnade sig åt med tyngdpunkten lagd på hans stora fotointresse.

Anledningen till att Helmer får en egen adress i databasen kommer sig av det stora antalet bilder han lämnade efter sig.

Med publiceringen av Helmer Björklunds bilder öppnas för ett hittills okänt antal bilder. Flertalet med förankring i Bergvik med omnejd men samtidigt gränsöverskridande. Inflödet och registreringen sköts av Bergviks Allting som fått så gott som alla rättigheter till materialet av Monica Höglund-Björklund och Mats Björklund. Båda barn till Helmer Björklund och med den rätta känslan för det lokalhistoriska värdet i bilderna.

– Det är ju pappas livsverk, svarade Monica på frågan: Varför denna gåva?

Självfallet är det hedrande för Bergviks Allting att få detta förtroende och ansvaret att förflytta bilderna från negativ och papperskopior till digitala avtryck tillgängliga för alla som kan koppla upp sig på nätet och hitta databasen dibis.

Bröderna Algot och Helmer Björklund växte upp under inflytande av en kraftfull far och en mor som satte familjen främst. Bröderna fick också en syster, Lilly Björklund. Först när Nils-Olof Björklund hastigt avled 1950 lades hela ansvaret för Bäckfors Möbler på de båda bröderna. Företaget hade vid den tidpunkten en struktur som byggde på väl inarbetade rutiner och ett antal egenproducerade produkter i sortimentet.

Men förändringarnas vindar blåste och andelen möbler inköpta från större företag tog för varje år som gick, större plats i möbelhallarna. Särskilt rädda var bröderna om rätten att företräda möbelföretaget Dux.

För de egentillverkade möblerna försvagades marknaden sakta men säkert. I takt med att medarbetarna i verkstaden pensionerades eller sökte sig till andra platser blev nedläggningen av verkstaden nödvändig. Bäckfors Möbler blev därmed ett renodlat försäljningsföretag.

Helmer Björklund hade många intressen vid sidan av företaget. Fotografering var mer än en hobby och lokaltidningarnas arkiv har nog en och annan bild kvar. Helmer fotograferade i princip allt som kunde vara intressant. Mängden av födelsedags- och bröllopsfoton samt träffar av olika slag säger oss att alla visste att Helmer ryckte ut när någon kallade. Det betyder att i takt med att materialet skannas och läggs ut på databasen ökar kravet på registrering av bildernas innehåll. Här står hoppet till alla som tar upp bilderna och vet något om dem som inte anges i bifogad text. Helmer rörde sig i alla kretsar vilket man snabbt förstår efter att ha gläntat på dörren till det omfattande negativarkivet. Det rör sig om tusentals bilder med början i tidigt 1930-tal.

Bergviks Allting har också fått ta hand om några av Helmers kameror från bälgkameran för glasplåtar och 6x9-negativ till en spegelreflexkamera för format 6x6. Kamerorna kommer att förvaras på museet i Bergvik. Från 1950-talet ägde Helmer en Leica M2 och den finns hos sonen Mats i München.

Ett annat intresse var att delta i lokala rallytävlingar med bil.

Oavsett Helmers körförmåga var chansen att nå topplaceringar inte särskilt stor. En Opel Olympia eller Record var inte anpassad till stock och sten men både Helmer och kartläsaren Elon Jonsson överlevde de svajiga äventyren.

Av förklarliga skäl är antalet rallybilder få i samlingen. Helmer satt ju själv vid ratten. Däremot finns det gott om bilder från trafikolyckor som Helmer fotograferade på uppdrag av lokaltidningarna. Ett urval kommer att finnas med i utbudet.

Nu är det dags att inleda presentationen av Helmers bilder inklusive fotografier han sparat från sin fars tid som ägare till Bäckfors möbler. Till den som snabbt vill träffa rätt i sökandet ges rådet att uppmärksamma lämpliga sökord och med hjälp av ett medvetet val få fram önskade motiv.

Alf Zettersten