Lim-Johan Erik Olsson (1865-1944)

Numera betraktas han som en av Sveriges mest framstående äktnaiva konstnärer. Han fick aldrig detta erkännande under sin livstid utan det var först ett par år efter hans död som hans målningar blev berömda. Han arbetade som dagsverkare åt bönder och älskade att vara med på flottningen. Han tjänade även sitt uppehälle som skicklig snickare av laggkärl samt att tillverka och sälja möbler, pigtittare, träsniderier både stora och små etc. Han var även en uppskattad fotograf som dokumenterade både Edsbyn och byn Kyan där han bodde. Även hans födelsebygd runt byn Mackskalen finns väl dokumenterad. Konstnärsådran i honom gjorde att han ”bättrade på” många av sina fotografier med blommor, blad och annat.