Bergviks Allting - Blandad samling

Samlingen av bilder under adress Bergviks Allting är brokig. Den inleds med en svit hämtad ur ett privat album signerat John Lindberg. John var en av cheferna för kraftverksbygget i Bergvik under 1960-talets början. Serien är en grundlig beskrivning av hur det gick till när den fritt strömmande älven fångades upp så grundligt att endast vårfloden och häftiga regnperioder leder till att luckorna öppnas.

På samma ämne, kraftverksbygget, spinner även Sven-Erik Johansson, bergviksgrabben som tidigt började fotografera för att med åren utveckla en kvalité man lätt känner igen.

Om John Lindberg koncentrerade sig på bygget fångade Sven-Erik sidoeffekter med flygbilder visande flottningen i slutskedet eller vackra bilder på Kägelbanan och Kägelholmen strax innan grävskoporna gjorde processen kort med de anrika byggnaderna. Missa inte texter signerade Yngve Bergström i anslutning till dessa bilder. Det kan tilläggas att bilder från Sven-Eriks kamera återfinns på flera ställen i databasen. Bland annat ägnade han sig åt att fotografera gårdar i Lynäs by. En by som för övrigt alltid kommer att förknippas med den idustriella utvecklingen i Bergvik.

Det var Lynäs-bönderna som ägde strand- och fallrätter i nedre delen av Bergviken. Rättigheterna omfattade älvens södra stränder. På norra sida hade bönderna i Vannsätter motsvarande inflytande. Böndernas intresse kretsade kring kvarnar och sågverk men från mitten av 1800-talet tog andra krafter över och det blev en bolagisering som ledde till massafabriker och stora sågverk. Länge fanns strandrätterna kvar men dessa löstes in i samband med att det nya kraftverket byggdes.

I övrigt innehåller samlingen ett tvärsnitt från i första hand 1900-talets första del. Det finns bilder som visar skolklasser, konfirmander, amatörskådespelare, nedlagda affärer, bilder från kraftförvaltningen och mycket annat. Bland annat några intressanta bilder från 1942 när Olle Wiklund skrev in sig i listan över segrare i Vasaloppet.

Bergviks Allting har också tagit upp flottningens historia som vad Bergviken och Marmen beträffar är försummad. Den mer än hundraåriga historien förtjänar ett bättre öde.

Alf Zettersten