Arne Modén (1907-1993)

Han blev landsantikvarie i Halmstad, men han arbetade i Ovanåkers socken för Nordiska museets räkning under flera somrar runt 1940. Han sysslade med etnografi med kartläggning och dokumentation av gamla föremål och sysslor i Ovanåkers socken. Han fotograferade en hel del och vi har en samling fotografier och många artiklar från honom i Edsbyns museums arkiv.