Rut-Olle (Olof) Persson (1888-1969)

Rut-Olle (Olof) Persson (1888-1969) föddes i Näsbyn Nr 3. År 1912 gifte han sig med Matilda Nilsson (1889-1979) från Vängsbo och bosatte sig i Långhed där de bildade familj. Där levde de hela livet och fick sju barn.
Han arbetade som byggnadssnickare och deltog i många husbyggen runt om i alftabygden och var som yrkesman mycket anlitad.

På fritiden brukade han ägna sig åt fotografering och på hans efterlämnade glasplåtar ser man att han dokumenterade gårdar och miljöer från tider som flytt. Det blev också många porträtt av personer och familjer som levde i Långheds trakten vid den här tiden runt 1920-talet. De flesta borta sedan länge.

Soldatnamnet Rut ärvde Olle efter sina förfäder och kommer ursprungligen från torpet Ruths i Tranberg varifrån hans far Per Persson var och även hans farfar som också hette Pehr Pehrsson och som var gift med Barbro Larsdotter. Dotter till Lars Ruth, soldat nr 52 vid Alfta kompani, Hälsinge regemente.