Bergviks Allting

Bergviks Allting förvaltar ett mycket värdefullt arv genom att svara för skötseln av Bergviks Industrimuseum med tillhörande cafeteria. Museet tillkom år 1974, föreningen bildades i november 1993 och året därpå överläts skötseln av museet till Bergviks Allting. Och det är inte vilket museum som helst eftersom det är inrymt i en byggnad som användes under den period då Bergvik hade världens första sulfitfabrik. Anorna går tillbaka till 1870-talet men sulfitmetoden användes i Bergvik under senare delen av 1800-talet för att därefter flyttas till en modern fabrik i Vannsätter.

Det var kemisten Carl Daniel Ekman som satte Bergvik på världskartan efter att han lyckats omsätta teorier, uppfinningar och experiment till industriell produktion.

Ibland beskrivs Ekman som uppfinnaren av sulfitmetoden men han var inte ensam om att ha kommit på möjligheten att förvandla granved till pappersmassa. Hans stora bedrift var att ta fram metoder och utrustning för att tillverka massa i stor skala.

Industrimuseet ägnas inte enbart åt Ekmans verksamhet. Besökaren får en bild av vad som fram till senare delen av 1900-talet utgjorde Bergvik & Ala AB med allt vad detta innebar av massaindustrier, kemisk industri, kättingsmedja, elproduktion och skogsförvaltning. Verksamheten skildras med bevarade föremål, modeller och fotomontage. En central plats har Albert Blombergssons pampiga oljemålning föreställande ett brukssamhälle som det kunde se ut i mitten av 1800-talet.

Den som vill veta något om industrins betydelse i Söderhamns kommun har mycket att vinna på ett besök i museet. Sommartid är museet helgöppet under semestersäsongen.

I övrigt öppnas på beställning för skolklasser eller andra grupper.

Bergviks Allting har också fått förtroendet att ta hand om nytillkomna föremål och handlingar som beskriver bygdens historia. Exempel på detta är den klocka som angav tiden när det gamla stationshuset var i bruk. Ett avvägningsinstrument som användes vid utsättningen inför byggandet av sulfitfabriken i Vannsätter, bilder och annan dokumentation har också skänkts till föreningen. Det senaste tillskottet är ett värdefullt och innehållsrikt album som i text, bilder och tidningsartiklar sammanfattar nedläggningen av Vannsätters sulfitfabrik.

Tidigare har föreningen fått tillgång till ett album som systematiskt skildrar byggandet av kraftverket och den nya älvbron i Bergvik. Bilderna togs av ingenjör John Lindberg för privat bruk men de blir nu offentliga. Efter hand ska bilderna förses med uppgifter som tagits fram i den studiecirkel som ägnat några kvällar att granska dem och infoga vad som antecknats av fotografen. En bild anses säga mer än tusen ord och därför får kraftverksbilderna tills vidare tala för sig själva i väntan på texterna.

I samlingarna ingår också föremål tillverkade av träkonstnären Johan Wiklund.

Bergviks Allting startade inte bland de första när det handlade om att samla in och digitalisera värdefulla bilder. Men det har hänt en del från start. Det senaste är tillkomsten av bilder hämtade ur IFK Bergviks långa historia. 

Om Bergviks Allting kan vidare sägas att föreningen inriktar sig på kulturella aktiviteter, berättarkvällar, sång, musik och utställningar. Den största enskilda satsningen hittills är Karl Tirén-utställningen 1995 som först visades på Samstugan i Bergvik och senare samma år på Järnvägsmuseet i Gävle.

Karl Tirén var stinsen som ägnade mera tid åt konst, samisk jojk och musik än åt ledningen av ortens då mycket livaktiga järnvägsstation.

Alf Zettersten