Anders-Olof Nilsson

1888-1967

Forskaren, Idealisten och Samlaren Anders-Olof Nilsson var född 1888 på gården ”Ol-Nils” i Edviks by, belägen mellan Skenstad och Svartvik i Norrala socken. Anders-Olof ägnade stor del av sitt liv åt sin hembygd Norrala. Han dokumenterade människor och gårdar och tyckte att det var viktigt att bygdens historia skulle bevaras. Därför vara han med och startade Norrala Hembygdsförening 1934 och var också dess sekreterare i många år. Men innan dess hade han börjat cykla omkring och samlat in vardagsföremål från många norralahem. När han upprättade en föremålsförteckning upptog denna 1100 nummer, allt från husgeråd till hästfordon.

Han dokumenterade även bygden med kamerans hjälp och gjorde i många fall noggranna anteckningar därom. Från ett album efter Anders-Olof Nilsson (XON) finns nu 182 bilder på Dibis.

Anders-Olof Nilsson samlade dessutom in och tiggde ihop möblering med mera till Norrala Hembygdsgård. Den ligger strax söder om Bygdegården Altorp och invigdes för den 17 juli 1966, året innan A.O. Nilssons bortgång. A.O. Nilsson fick alltså uppleva att hans dröm blev verklighet.

Sture Claesson