Björn Morgan Kvicks Arkiv

Bilderna i detta arkiv har sitt ursprung från Arnold och Setty Kvicks samlade fotografier tillhörande den tid då de var verksamma i Hedeviken och Överhogdal i Härjedalen. Några fotografier har följt med från deras ursprungsort Alfta/Hälsingland. Vissa av de sistnämnda bilderna har sitt ursprung från Agnes Anderssons arkiv i Alfta. Eftersom Arnolds föräldrar tydligen var flitiga besökare hos Agnes atelje, finns där många bilder på familjens medlemmar. (Se Arkivstruktur- Ovanåker - Alfta - Agnes Andersson och gör sökning på Kvick alt. Qvick). Settys flicknamn är God och även hennes släkt finns representerad i Agnes arkiv. Sök på God resp. Good.

Rubrik Härjedalen representeras av bilder mestadels från Hedeviken och Överhogdal. Eftersom Arnold var järnvägsarbetare och hustrun Setty posttjänsteman, finns naturligtvis flera bilder på stationshus och järnvägsmiljöer. Flertalet av bilderna är tagna av den fotografintresserade äldste sonen Roland Kvick.

Rubrik Hälsingland är ett fåtal bilder som följt med från Arnold och Settys hemort Alfta.

Rubrik Övrigt är ett antal kort som ännu ej kunnat identifierats.

Några fakta:

Johan Arnold Kvick (1901-09-06 - 1969-12-28). Född i Alfta och död i Vallsta. Fader Pher Johan Kvick (1872-10-18 - 1945-10-18) från Norrby/Alfta. Moder Andrietta Kristina född Nilsson 1873-12-12 från Hanebo.

 

Hustrun Setty Teresia Kvick (1904-12-30 - 1979-01-25) född God. Fader Jonas God (1884-05-07 - 1971-04-28) från "Skåls", Alfta. Moder Svea Teresia född Björklund (1879-10-21 - 1944-06-11) från Gävle.

Setty och Arnolds barn:
Stig Roland född 1921-12-22 -
Gerhard Arnold 1926-07-11 -
Sally Lori Irene 1928-05-29 -
Ejvin Seved Anund 1932-07-21 -
Björn Morgan 1945-08-28 -

Familjen flyttade från Alfta till Överhogdal 1936 och sedan vidare till Hedeviken 1946. Vid nedläggning av järnvägssträckan Sveg - Hede 1966, pensinerades Setty och Arnold och flyttade till Vallsta/Hälsingland.

Medverkat att identifiera bilderna har varit Roland Kvick (Ånge), dottern Siv Ohlsson (Ånge), Elaine Ljungh (Loris dotter, Herte) samt undertecknad.

Välkommen in och titta på bilderna!
Söderhamn 1915-11-29
Björn Morgan Kvick