Olle Persson

1947-01-21 -

Olle Persson växte upp i Sund Söderala.

Redan från skoltiden Hade Olle ett stort intresse för film och filmprojektorer. Detta har varit ett brinnande grundintresse genom alla år, som visade sig bland annat genom att Olle släpade hem en projektor som vägde 250 kg när han var ca 17 år.

På 1980-talet gick intresset över allt mer till att gälla fotografering och framkallning. Inspirationen till detta kom till stor del från Yngve Jakobsson från Trönö.

David Andersson