Fritz Hed

1928-10-02 -- 1992-12-12

Fritz Hed född på Born Alfta hade sin huvudsakliga sysselsättning som anställd på Alfta Järn.
Han frilansade som lokaljournalist för tidningen Ljusnan under många år. Efter hans frånfälle skänkte familjen hans negativ och klippsamling från hans aktiva år som journalist till Alfta Hembygdsförening. Fritz Hed hade ett stort intresse för Alftabygden vilket också avspeglar sig i hans arbete som lokaljournalist.