Alfta Sockens Hembygdsförening

Föreningen bildades den 18 december 1923 och dess viktigaste uppgift skall enligt de första stadgarnas första paragraf vara: ”Att söka bevara minnet av gånga tiders kultur inom hembygden samt uppväcka kärlek till och sprida kunskap till denna vår bygd.

Våra stadgar har moderniserats sedan dess, men innebörden i stadgarna är desamma.

Våra byggnader

Alfta sockens Hembygdsförening äger och vårdar flera fastigheter.

Den första fastigheten som införskaffades var Löka i Gundbo.
Vid årsmötet den 8 juli 1924 fattades ett beslut att överlämna ett uppdrag till styrelsen att träffa avtal med ägaren av Löka om att få disponera gården. Avtal tecknades och föreningen disponerade gården mot att underhåll och reparationer genomfördes.
Det dröjde dock ända till 1951 innan ägaren var villig att låta föreningen köpa fastigheten

Till Löka har sedan flyttats flera byggnader bl.a en smedja från Västanå och spruthuset från Gundbo.

1990 fick så föreningen möjlighet att köpa det gamla församlingshemmet av Alfta församling och byggnaden fick namnet Alfta Hembygdshus.

Fotosamlingar

Alfta sockens Hembygdsförening har ett stort antal foton, negativ, fotoplåtar och glasplåtar i sina samlingar.

Under flera år har man arbetat med att identifiera, dokumentera och registrera dessa uppgifter i en databas. Arbetet har möjliggjorts genom både frivilliginsatser och via arbetsmarknadsåtgärder.

Den största samlingen foton och glasplåtar kommer från fotografen Agnes Anderssons samlingar, men i arkivet finns även en stor del från fotograferna Greta Hall, Björn Berge, Stig Elvén, Lennart Schols. I övrigt finns många skänkta fotografier samlade.

Fotografen Agnes Andersson

Fotografen Agnes Andersson var en kvinnlig pionjär som företagare och fotograf. Agnes föddes 1865 i Alfta och öppnade 1885 ateljé i föräldrahemmet.

Huvuddelen av Agnes fotoplåtar finns bevarade. Det är främst tack vare insatser av framlidne hembygdsforskaren Johan Olsson i Viken som dessa ovärderliga dokument finns i Alfta sockens Hembygdsförenings ägo.

Kontakta oss

Ni kan kontakta oss per telefon, e-post eller vanlig post:

Kansli & postadress:
Alfta Hembygdshus
Långgatan 49
822 30 Alfta
Tel: 0271-107 30

e-postadress:
alfta.hembygdsforening@glocalnet.net

Hälsingegården Löka
Gundbo, Alfta
Tel: 0271-556 49 (öppet dagligen under perioden 25/6 – 25/8 2013)