Anders Johan Falk

I slutet av 1800-talet etablerade sig många fotografer i Hälsingland. En av dessa var John Falk och från hans ateljéer finns mängder av fina bilder. John Falk föddes i Mörtebo, Ockelbo, 1865. Han började sin bana som fotograf i Ockelbo, där han hade ateljé med adress ”Norr om Sundsbron bredvid Apoteket”.

1896 gifte han sig i Skogs kyrka med Hulda Nyberg som var dotter till handlanden Nils Nyberg i Stråtjära. Om bröllopet berättar Söderhamns Tidning den 10 oktober 1896 att ”bruden bar Skogs kyrkas vackra brudkrona, något som numera är en sällsynthet i Skog, när man dels vant sig av med denna vackra sed och dels att många brudar ej är värdiga att bära kyrkans krona. Men detta brudpar var värt att nämnas.” De nygifta bodde först i Bastnäs i Skog några år innan de flyttade till Ljusne.

John Falk var nu etablerad och välkänd fotograf med ateljé i Mohed, Ljusne och Sandarne. Han hade även förstoringsateljé. Och att fotograf John Falk var skicklig får man belägg för i en artikel i Söderhamns Tidning 11 april 1906, som omtalar att han i sin ateljé i Ljusne utställer ett jätteporträtt på bromidpapper som föreställer en infanterist i full fältutrustning, vilket mäter en höjd av 2,2 meter och en bredd av 62 cm. ”Detta arbete är konstnärligt retoucherat och vittnar såväl om konstsinne som fackkunskap hos mästaren som också är den i ek målade ramens fabrikör.”

Falk var son till fanjunkaren Carl Erik Falk (född 1844 och död 1929 i Hamrånge) som egentligen hette Åsenlund men fick tillnamnet Falk, då han blev soldat vid Helsinge regemente. Och enligt en släktutredning gjord av den välkände arkivforskaren och journalisten Erik Wickberg i Gävle, vars mor var syster till John Falk, så ledes släkten tillbaks till slutet av 1600-talet till soldaten Sven Larsson Lundström (född 1693) som bevistade fälttåget mot Norge 1718-19 och var med vid återtåget över fjällen nyårshelgen 1719. Blev sedan kommenderad till Finland 1740 där han dog samma år.

På äldre dagar flyttade John Falk med sin hustru tillbaks till Skog där han hastigt avled 1944 under en promenad. Hulda Falk dog 1963 på gamla ålderdomshemmet. Sonen Carl Falk blev också fotograf med ateljé i Söderhamn och där namnet lever kvar i ”FALK-STILFOTO”. Han dog 1979.

För ett par år sedan hittades i trädgården vid Falks ateljé i Ljusne ett 100-tal glasplåtar vilka Märta Hallberg på Kulturkansliet i Söderhamn framkallat och dessa bilder visas på Ljusne Museum.

Signe Falkenberg
Artikeln har tidigare varit införd i Alir anor nr 3 1988