Kultur och Fritids Bildarkiv

Kultur- och fritidsavdelningens bildarkiv består av ca 6000 bilder av flera tidigare verksamma fotografer i nuvarande Söderhamns kommun.

Bildsamlingen har sin början år 1979 när dåvarande Kulturnämnden fick ta hand om den första samlingen i Kultur- och fritidsavdelningens bildarkiv, nämligen drygt 1000 glasplåtar av Skogfotografen Per Johan Forsbäck (1841-1925). Plåtarna hade legat på en husvind, utsatta för fukt och ojämn temperatur under lång tid.

Samma år fick kulturförvaltningen möjlighet att anställa Märta Hallberg, som i sitt tidigare yrkesverksamma liv arbetat vid olika fotoateljéer i Söderhamn och då med bland annat glasplåtar. Ryktet om möjligheterna att ta hand om gammalt bildmaterial spreds på olika sätt och snart nog fick man ta emot en andra stor glasplåtssamling från Skog, drygt 2000 plåtar tagna av fotografen Per-Johan Lundgren (1889-1974).

Under årens lopp har bildarkivet kontinuerligt tillförts större och mindre samlingar.I mitten av 1980-talet förvärvades drygt 500 glasplåtar med främst Söderhamnsmotiv av fotografen Gustaf Sahlin (1883-1957). Dessa bilder har varit och är otroligt värdefulla för kunskapen om Söderhamns historia från seklets början och fram till 1940-talet.

1987 tillkom ytterligare en samling med söderhamnsbilder. Ett antal glasplåtar, troligtvis efter fotografen Wilhelm Lange, hittades av en slump på vinden till ett hus i det nu rivna kvarteret Alen. Totalt består arkivet av 16 samlingar/fotografer som alla finns med i databasen.

Ambitionen var redan från början att göra bildsamlingen tillgänglig för allmänheten varför man tack vare Märta Hallberg kopierade majoriteten av plåtarna och satte in kopior i pärmar som fungerade som ”uppslagsböcker” och placerades i Hälsingerummet på Stadsbiblioteket. Utifrån dessa pärmar har det fram till idag varit möjligt att beställa de bilder man har velat ha.

Intresset för gamla bilder har alltid varit stort och tycks öka ständigt - nu har vi tagit ett stort steg för att möta detta behov tack vare tillgängligheten på internet!

Anette Nord