Wallviks Bruksmuseum

I före detta pappsalen i Vallviks Bruks fabrik fanns en hel del gamla föremål från anno dazumal bevarade. Företaget lånade ut en av lägenheterna i hus no 12 vid Marviken. Huset i sig har en synnerligen intressant historia. En av dåtidens stora arkitekter Torben Grut fick uppdraget att rita 11 arbetarbostäder. Grut som var borgararkitekt hade aldrig tidigare ritat arbetarbostäder. Hans signum var byggnader som Villa Solliden, ritad i italiensk renässansstil till drottning Victoria 1906, borgarfastigheter i Stockholm, Hälsingborg och så småningom Stockholms Stadion till Olympiaden 1912.

Det är i ett av dessa hus på 200 kvm som han använder för att bevara och vidareutveckla Vallviks nu 100-åriga historia, 6 rum + hallar och exteriörer fyllda med historik från gången tid. I grannlägenheten finns inventarier för rumsgestaltning o dyl. Mycken tid går till att bearbeta gamla foton till digitalt, gå igenom arkiv på bibliotek, rådhus, museer mm. Intervjuer med dem som var med förr samt dokumentera skänkta föremål.

Många från när och fjärran har besökt museet och visat sin uppskattning om att Vallviks historia bevaras till eftervärlden.

Benny Hagström har sedan år 2001 arbetat med "bygga" upp ett Bruksmuseum i en av de gamla arbetarlängorna i Vallvik. Idén till ett museum kom efter det att han slutat som guide och konstansvarig för Axmar Bryggas utställningsmagasin "Bleckhornet".