Forskarföreningen Släkt och Bygd i Bollnäs

Föreningen bildades 1980 och har idag sina lokaler på övre våningen på Bollnäs biblioteket. Där arbetar vi med att bygga upp ett lokalhistoriskt arkiv för att ge alla med rötter i Hälsingland eller med intresse för släkt och bygd, att på ort och ställe, bedriva forskning av detta slag. Vi ser oss som ett komplement till andra lokala arkiv och institutioner och samarbetar med övriga forskarföreningar i landet. Vi vill stimulera till vidare forskning och inbjuder alla intresserade att bli medlemmar.

Vi har en fortlöpande insamling av material, det finns många intressanta artiklar och bilder i våra samlingar. Föreningens syfte är att främja släkt-, bygde-, soldat- och emigrationsforskning samt att handha ett lokalhistoriskt arkiv. I verksamheten för föreningen ingår också att hålla kurser, ordna studieresor till de olika arkiven i Sverige och hjälpa både medlemmar och andra intresserade att läsa och tyda äldre skrifter och handlingar, samt vara behjälplig vid medlemmars släktforskning. Föreningen utger också till medlemmarna en tidning med namnet ”Släktbiten” 4 ggr per år.

Föreningar och enskilda personer kan donera eller deponera sitt arkiv hos oss. Vi registrerar materialet och förvarar det i arkivlokaler med klimatanläggning mot en årlig avgift.