Bernt Fogelberg
LBF00001

Bild 1
av 80

Bernt FogelbergBernt Magnus Fogelberg1925-06-16 — 2008-05-06Gävleborg, Söderhamn, LjusneLjusne
Kommande funktion

Bilden föreställer virkesmagasin vid Ala Brädgård fotograferad från Nyhamn. 1:a och 2:a magasinet samt gaveln av kapskjulet.

År 1967VerksamhetBrädgård, Magasin, Pråm, Hamnmagasin
Påsiktsbild
LBF00001Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningBernt Fogelberg
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här