Blandad samling
XTR00022

Bild 22
av 867

Ej registrerad
Kommande funktion

Glamsta folkskola 1921.
Nedre raden: Per Svensson, Per Hansson, Hilding Renström, Harald Julin, Evert Eriksson, Sven Danielsson.
Andra raden: Hilding Eriksson, Erik Hansson, Per Olsson, Lars Larsson, Hans Persson, Erik Skoglund, Olle Törnros, Erik Persson.
Tredje raden: Elin Laurin, Edit Tunong, Gabriella Jonsson, Signe Vidal, Berta Norin, Stina Leander, Evelin Larsson, Karin Hansson, Siri Eriksson, Ebba Berglöw, Edit Törnros, Viola Berglund, Anna Axling, Ester Jonsson, Märta Sterman.
Fjärde raden: Signe Jonsson, Karin Olsson, Alice Svensson, Gunborg Törnros, Edit Larsson, Elof Hamrén, Jonas Stertman, Märta Nilsson, Rut Norell, Helge Nilsson.
Femte raden: Hildur Johansson, Sally Larsson, Linnea Svensson, Helena Larsson, Karin Eriksson, Halvard Eriksson, Sigurd Berglund, Erik Eriksson, Olle Persson, Berta Persson, Hanna Leander, Linnea Gustavsson, Gustav Sterman.

GrupporträttSkolklass, Skolsal
XTR00022Söderhamns kommunTrönöTrönö HembygdsföreningBlandad samling
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
  • Tillkomsttid (när togs fotot)
Hjälp oss att komplettera, klicka här