Hilding Jonsson
LHJ00038

Bild 38
av 145

Hilding JonssonKarl Hilding Jonsson1903-01-29 — 1976-04-18Gävleborg, Söderhamn, LjusneLjusne
Kommande funktion

Bilden visar grannar utanför Hultgrens hus på Blåsut i Ala.

Sittande från vänster:
1. Sonja Pettersson
2. Bo Hultgren (barnbarn till Hanna Hultgren)
3. Birgitta Danielsson (gift Birgitta Sköld 2012)
4. okänd(flickan dotter till Airi Koskinen.)
5. Anna Lund

Bakre raden från vänster:;
1. Eva Jonsson
2. Hanna Hultgren
3. Airi Koskinen

Bilden finns även som nummer LHJ00074.

c:a År 1946GrupporträttBarn, Fönster, Bostadshus, Räcke, Trappa
Påsiktsbild
LHJ00038Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningHilding Jonsson
Hjälp oss att komplettera, klicka här