Blandad samling 1
XBA00005

Bild 5
av 661

John Lindberg1925-06-21 — 1981-07-31Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Arbeten på ett tidigt stadium av kraftverksbygget. Det framgår bland annat av att man till en början använde vanliga lastbilar för transport av schaktmassor. Detta var givetvis ohållbart i längden. Lastbilen är av märket Ford Trader. Den ägdes av åkaren Arne Nilsson
I bakgrunden ser man delar av bostadområdena Lappstan och Björneborg samt av sjön Bergviken.
Mitt i bilden skymtar en liten byggnad. Det är raststugan för de flottningsarbetare som ansvarade för tappning av virke genom forsen. Erfarna flottare skötte det grannlaga jobbet, bland dem Ferdinand Strid och Fredrik Sjöblom.
Under byggperioden måste arbetet ha varit besvärligt med tanke på de varierande förutsättningar från den ena dagen till den andra. Till saken hör att den nya rännan för tappning av virke hade hög prioritet i byggprogrammet.

Huvudentreprenör för bygget var Skånska Cement på uppdrag av dåvarande Bergvik&Ala AB.

7 mars 1959 – 14 okt 1962VerksamhetGrävmaskin, Lastbil, Järnspont, Sprängsten
Påsiktsbild10.5 x 7.5 cm
XBA00005Söderhamns kommunBergvikBergviks AlltingBlandad samling 1
Hjälp oss att komplettera, klicka här