Rivna hus
XRH00030

Bild 30
av 81

Ej registrerad
Kommande funktion

Översiktsbild över "Labbe". Hus 561 med förstukvist på västra gaveln med adress Masugnsvägen 17 Söder Ljusne byggdes omkring 1875 av ägarna till Sörljusnes järnbruk. Användes från början troligen till kollabbe (övernattningsställe för kolkörare) och snickeriverkstad (tillverkade bl a likkistor) och senare till bostadshus.

Foto taget av Carl-Magnus Gagge.
Byggnaden i 1½ våning är uppförd av slaggsten som spritputsats och vitkalkats och med ett sadeltak täckt av tegel. Förstukvistar med ingångar på tre sidor.
På bottenvåningen finns det fyra lägenheter om 1 rum och kök samt tambur och på övervåningen finns två lägenheter om 1 rum och kök.

okt 1981ByggnadLjusne BostäderDörr, Farstukvist, Bänk
Påsiktsbild
XRH00030Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningRivna hus
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här