Rivna hus
XRH00021

Bild 21
av 81

Ej registrerad
Kommande funktion

Hus 6 från söder med adress Industrivägen 20 Ljusne byggdes omkring 1875 av Norrljusnes såg- och järnverk och användes i början som tjänstemannabostad men blev senare bostadshus.

Foto taget av Carl-Magnus Gagge.
Byggnaden är uppförd av trä i 1½ våning med grund av betong och sten och ett sadeltak täckt av tegel.
Fasaden klädd med liggande fasspontpanel målad i ljusgrå färg.

okt 1981ByggnadLjusne BostäderHus, Fönster, Buskage, Skorsten
Påsiktsbild
XRH00021Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningRivna hus
  • Fotograf
Hjälp oss att komplettera, klicka här