Blandad Samling
HFI00009

Bild 9
av 911

Ej registrerad
Kommande funktion

Överste Sven Lampell l var son till köpman Hjalmar Lampell och Tyra Berglund. Han tog officersexamen 1943, utnämndes till fänrik 1943, kapten 1954, major 1956 och till överstelöjtnant i flygvapnet 1961. Han var flygchef vid Södertörns flygflottilj (F 18) 1956-1960, stabschef vid Tredje flygeskadern (E 3) 1960 och tjänstgjorde hos FN i Kongo 1961-1962 samt 1963.Under Kongokrisen 1961-1963 var han flygchef för det svenska FN-förbandet 22 U.N. Fighter Squadron (F 22). År 1965 blev han överste och tjänstgjorde för Röda Korset i Biafra 1968-1969, Östpakistan och Bangladesh 1971-1972. Han var flottiljchef vid Hälsinge flygflottilj (F 15) 1965-1972. Lampell lämnade F 15 och flygvapnet 1972 för en anställning vid Internationella Röda Korset i Genève som Chief Delegate. Redan tidigare hade han deltagit i den svenska flyginsatsen 1961-1963 i Kongo för FN samt 1968 organiserat Röda korsets hjälpflygningar in i det omringade och svältande Biafra mitt under Biafrakriget. Åsynen av de svältande barnen påverkade honom starkt och blev en vändpunkt i hans liv. Åren i Röda Korset medförde bland annat uppdrag i Jordanien, Östpakistan, Etiopien, Sydvietnam, Västsahara, Somalia och Afghanistan. Övrigt Han medverkade som konsult och pilot vid inspelningen av Gula divisionen (1954) och i filmen gjorde han bland annat en looping runt Västerbrons valv med en Saab 91 Safir. I början av 1970-talet ledde han den uppmärksammade uppvisningsgruppen Acro Hunters. Förutom den militära karriären upp till överste var han även elitsimmare och världsmästare i flygmilitär femkamp. Han var sedan 1944 gift med skådespelerskan Eva Dahlbeck. De fick sönerna Tomas (född 1944) och Magnus (född 1959)

PorträttMan, Uniform, Gradbeteckning
HFI00009Söderhamns kommunSöderhamnF 15 FlygmuseumBlandad Samling
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
  • Tillkomsttid (när togs fotot)
Hjälp oss att komplettera, klicka här