Ewert Carlsson
LEC00015

Bild 15
av 140

Ewert CarlssonGävleborg, Söderhamn, LjusneLjusne
Kommande funktion

Kättingsmeder framför Kättingfabriken, Ljusne år 1897.
I bakgrunden den äreport av kätting i olika dimensioner som tillverkades till Oscar II besök 1890.

Sittande från vänster:
1. Gustav Hammarström
2. Johan Dahlström
3. Ingenjör Cronkvist
4. Förman Bonnevier
5. Förman André
6. Karl-Erik Furubom
7. Karl Forslund
8. Henrik Dahlström

Stående från vänster:
1. Hjalmar Gustavsson
2. Edvard Forslund
3. Karl Furubom
4. Gottfrid Hammarström
5. Axel Hedman
6. Gustav Persson
7. Karl Fröberg
8. Axel Dahlström

Samma bild som XLJ00519, SWL00167 och XLJ02827

År 1897GrupporträttMan, Vegamössa, Fabriksbyggnad, Kätting, Smed
LEC00015Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningEwert Carlsson
Hjälp oss att komplettera, klicka här