Ewert Carlsson
LEC00008

Bild 8
av 140

Ewert CarlssonGävleborg, Söderhamn, LjusneLjusne
Kommande funktion

Bogserbåten Björn förtöjd vid Woxnakajen i Ljusne.
Till vänster syns pråmar vid brädgårdens kaj.

1950-taletFöremålIs, Pråm, Bogserbåt
LEC00008Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningEwert Carlsson
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här