Blandad Samling
SGB00019

Bild 19
av 1567

Ej registrerad
Kommande funktion

Sorgetåg på väg till Segersta kyrka. I bakgrunden landsvägsbron (gamla träbron) över Ljusnan. Bilden tagen före 1930.

Före år 1930ExteriörStadskyrkaKyrka, Landsvägsbro, Sorgetåg
SGB00019Bollnäs kommunSegerstaSegersta HembygdsföreningBlandad Samling
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här